Thành phần loài mối tại vùng chè Shan tuyết, Yên Bái

Nhận lời mời của Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Yên Bái, tháng 9 vừa qua Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã cử một đoàn cán bộ lên điều tra thu mẫu và định loại các loài mối đang  phá hoại vùng chè Shan tuyết trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Kết quả phân tích 78 mẫu thu thập được thông qua các đặc điểm hình thái đã xác định được 8 loài có mặt trong khu vực điều tra, thuộc 5 giống (Reticulitermes, Macrotermes, Odontotermes, Pericapritermes, Pseudocapritermes), 3 phân họ (Hetetrotermitinae, Macrotermitinae, Termitinae), 2 họ mối (Rhinotermitidae và Termitidae). Danh sách thành phần loài mối được thể hiện trong bảng 1.

Bảng 1: Thành phần loài mối tại khu vực điều tra

STT

Tên loài

Rhinotermitidae Light, 1896

Heterotermitinae Froggatt, 1896

1

Reticulitermes flaviceps(Oshima, 1911)

Termitidae Westwood, 1840

Macrotermitinae Kemner, 1934

2

Macrotermesbarneyi Light, 1924

3

Macrotermes maesodensis Ahmad, 1965

4

Odontotermes formosanus(Shiraki, 1909)

5

Odontotermespahamensis Nguyen,1971

Termitinae Sjostedt, 1926

6

Pericapritermes latignathus(Holmgren, 1914)

7

Pericapritermes tetraphilus (Silvestri, 1922)

8

Pseudocapritermes janchengensisYang, Zhu et Huang, 1992

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC LOÀI MỐI CÓ MẶT TẠI VƯỜN CHÈSHAN TUYẾT, YÊN BÁI

Hình 1: Hình dạng đầu mối lính Reticulitermes flaviceps

Hình 2: Hình dạng đầu mối lính Macrotermes barneyi

Hình 3: Hình dạng đầu mối lính Macrotermes maesodensis

Hình 4: Hình dạng đầu mối lính Odontotermes formosanus

Hình 5: Hình dạng đầu mối lính Odontotermes pahamensis

Hình 6: Hình dạng đầu mối lính Pericapritermes latignathus

Hình 7: Hình dạng đầu mối lính Pericapritermes tetraphilus

         Hình 8: Hình dạng đầu mối lính Pseudocapritermes jangchengensis

 Tác giả: Nguyễn Hải Huyền, Nguyễn Thị My, Đỗ Tiến Mạnh

Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?