Loài mối có tốc độ sinh sản kinh khủng như nào ?

Với các dấu hiệu của mối phát triển không ngừng nghĩ như hiện nay, có thể nói chúng có tốc độ sinh trưởng thật sự là kinh khủng, theo nghiên cứu về côn trùng...
Read More