Khi nhà ở bị mối phải xử lý như thế nào cho hết mối?

Khi nhà ở bị mối cần tiến hành các bước sau đây:
– Xác định loại mối gây hại thuộc nhóm nào trong 3 nhóm: Mối gỗ ẩm, mối gỗ khô, hay mối đất
– Tuỳ theo loại mối mà sử dụng các biện pháp hợp lý để xử lý.
– Nếu là mối gỗ khô thì sử dụng thuốc dạng xông hơi hoặc dạng dầu, nước thuốc Cislin để xử lý.
– Nếu là mối gỗ ẩm thì phải sử dụng phương pháp bả độc hoặc biện pháp gây lây nhiễm bằng chế phẩm Mêtavinna 90 DP để xử lý diệt chúa mối.
Nếu mối đất thì phải khoan, đào bắt tổ (nếu có thể) hoặc sử dụng chế phẩm Metavina 80LS để dội thấm xử lý.

Để biết thêm về cách diệt mối vui lòng liên hệ Công ty diệt mối Việt Nam Pest Control.

CÔNG TY DIỆT CÔN TRÙNG VIET NAM PEST CONTROL

Advertisement